Elslutbleck


Elslutbleck är ett elektriskt lås som monteras i karm i kombination med ett mekaniskt dörrlås. Elslutbleck finns i flera olika utföranden för olika typer av säkerhetskrav. Safetrons elslutbleck har alla gemensamt att dessa lås öppnar trots att listtryck föreligger. Unika funktioner och oöverträffad flexibilitet underlättar handhavande och lagerhållning.

Enkla elslutbleck
Denna typ av elslutbleck används normalt i dörrar och liknande där inga höga säkerhetskrav ställs. Används i kombination med enkel- eller dubbelfallås. Hållkraft upp till 400 kg. Finns i rättvänd eller omvänd funktion. Typiska användningsområden är låsning i entrépartier i flerbostadshus.

Standard elslutbleck
Denna typ av elslutbleck passar i dörrar och liknande med normalt ställda krav på säkerhet. Används i kombination med enkel- eller dubbelfallås. Typiska användningsområden är daglåsning i skalskydd och internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbostadshus.

Safetrons elslutbleck i denna kategori öppnar även trots att det föreligger listtryck mot elslutblecket vilket markant ökar driftsäkerheten i dörrmiljön. Tryckskillnader i fastigheten, tätningslister, skevande dörrar eller snösamling i trösklar är alla problem som orsakar listtryck och som hindrar ett elslutbleck utan listtrycksteknik att fungera korrekt. Dessa elslutbleck kan även erhållas med brandklassning för användning i brandcellsgränser.